خدمات تعمیر، نصب ، راه اندازی و ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی installation, launch, and repair of industrial and laboratory equipment

انجام خدمات تعمیر مربوط به کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی از جمله :

  • اون ( فور ) :  تعمیر ، بالابردن دقت کارکرد تجهیزات قدیمی ، تبدیل تجهیزات مانوئل به دیجیتال 
  • انکوباتور ( اتو ) ساده و یخچال دار : تعمیر ، بالابردن دقت کارکرد تجهیزات قدیمی ، تبدیل تجهیزات مانوئل به دیجیتال و…
  • هود های میکروبی :  تعویض فیلتر، تعمیر کنترلر و ارتقاء آپشن های دستگاه ازجمله تایمر روشن و خاموش یووی و…
  • هود فیوم ( شیمیایی ) : تعمیر قسمت های مختلف ، ارتقاء مکش هود ، ضد اسید نمودن بخش های مختلف هود از جمله فن ، کانال های خروجی و…
  • پ هاش متر (PH METER) : تنظیم و هماهنگ نمودن الکترود و دستگاه پی اچ متر با یکدیگر ، تعمیر پ هاش متر ، احیاء الکترود ، تعویض سوکت الکترود و…
  • اتوکلاو : تعویض و تعمیر برد اتوکلاو ، زنگ و رسوب بری بدنه اتوکلاو ، تعویض نوار اتوکلاو ، رفع نشتی منبع و…
  • کوره الکتریکی : تعویض المنت ، تعویض محفظه داخلی ( جرم داخلی ) ،