مواد اولیه صنایع غذایی Raw materials for food industry

اسید اسکوربیک (ویتامین ث)
اسید سیتریک
اسید سیتریک مونوهیدرات 
اسید فسفریک
اسید لاکتیک
ایزوله سویا
آرد برنج
آس سولفام
آسپارتام
آلویتا (دی استات سدیم)
پارافین خوراکی
پکتین 
پودر آب پنیر پرمیت
پودرآب پنیر دی مینرال
پودر آب پنیر سفید سنتی 
پودرکاکائو
تری سدیم فسفات خوراکی
دکستروز مونوهیدرات 
ژلاتین
ژلاتین بلوم ۱۸۰ – ۱۶۰
ژلاتین بلوم ۲۰۰ – ۱۸۰
ژلاتین بلوم ۲۲۰ – ۲۰۰
ژلاتین خوراکی ۱۶۰-۱۸۰
ژلاتین وولوم  100 – 80
ساکارز خوراکی
سدیم بی کربنات (جوش شیرین )
سدیم کازئینات
سوربیتول
سی ام سی 
شربت گلوکز
شیرخشک
فروکتوز 
کاپا کاراگینان
گاوارگام
گزانتان
گلوتن 
گلوکز
لستین
مالتودکسترین DE18 – 20
متا بی سولفیت سدیم خوراکی
مونو سدیم گلوتامات
مونوکلسیم فسفات خوراکی 
نشاسته اصلاح شده سیب زمینی 
نشاسته پری ژل
نشاسته ذرت
نشاسته سیب زمینی
نشاسته گندم
نشاسته گندم فوق تصفیه 
نمک پودر تصفیه شده
ویتامین A
ویتامین D3 
هیدرو سولفیت (بلانکیت)