تجهیزات آزمایشگاهی Laboratory equipment and device

  Ec meter –  EC متر 
 HPLC 
 SDI متر
 اتمیک – Atomic
 اتو آنالایزر سریع آرد و گندم  – Fast auto-analyzer of flour and wheat
 اسلاری تمام اتوماتیک
 اوسمومتر – Osmometer
 آب دیونایزر – Dionizer water
 آنالایزر گاز – Dionizer gas
 آنالیز شیر – Milk analyzer
 تینتومتر 
 شمارشگر سلول ها – کلنی کانتر – Colonie counter
 واتر اکتیویته
EC/TDS meter- EC/TDS متر قلمی 
اتو کلاو – Auto clave 
اسپکتروفتومتر  -Spectrophotometer UV/VIS
اکیو جت 
انکوباتور (های مختلف ) Incubator
اویل بث – حمام روغن – Oil bath 
آب مقطر گیری – Distilled water 
آسیاب آزمایشگاهی – mill 
آنالایزر شیر – Milk analyzer 
بلندر – Blender
بن ماری – Ben marie
بورت دیجیتال – Digital burette
بوگت
بینوکولار – Binocular
پ هاش متر – پی اچ متر – Ph meter
پرینتر آنالایزر شیر – Milk Analyzer Printer
پلاریمتر – Polarimeter
پمپ خلاء – Vacuum pump
ترازو  – Scale
ترازو رطوبت سنج – Moisture meter scale
ترمومتر الکلی – Alcohol thermometer
ترمومتر جیوه ای – Mercury thermometer
ترمومتر رطوبت سنج – Moisture( humidity ) meter thermometer
ترمومتر قلمی – thermometer
ترمومتر لیزری – thermometer
دوربین میکروسکوپ – Microscope camera
دیسپنسر – Dispenser
رفرکتومتر – Refractometer
روتاری اواپراتور – Rotary evaporator
ژرمیناتور – Germinator
ساکشن فلاکس  
سانتریفیوژ – Centrifuge
سرنگ اتومات GC Automatic Syringe – GC 
سرنگ هامیلتون – Hamilton syringe
سمپلر – Sampler
سیرکومتر لوله  
سیستم تقطیر – Distillation system
سیستم سوکسله – Soxhlet system
سیستم وکیوم مانیفلد – Vacuum manifold system
سیستم هضم – Digestive system
شوری سنج – Salinity gauge
شوف بالن 
شیکر ارلن و بالن – Erlenn / baloon shaker
شیکر الک – shaker
شیکر لوله – Tube shaker
فتومتر پالین تست – Photometer Palin Test
فریزر آزمایشگاهی – Laboratory freezer
فن سانتریفوژ  – Centrifuge fan
فور (آون) – Oven
کابین یووی – Uv cabin
کانسنتراتور پلاس – Concentrator Plus
کدورت سنج 
کلد انکوباتور – انکوباتور یخچال دار – Cold incubator
کنداکتیویتی متر – Conductivity meter
کوره الکتریکی – Furnace
کولیس ساعتی – Koolis
گیج خلا – Vacuum gauge
لوکس متر – Lux meter
مولتی متر – Multimeter
میز ترازو – Scale table
میکروتکس (شیکر روتاتور الایزا) – Shaker Rotator ELISA
میکروسکوپ – Microscope
میکرومتر – Micrometer
هات پلیت – Hot plate
همزن مغناطیسی – Magnetic stirrer
همزن مکانیکی – Mechanical stirrer
هموژنایزر – Homogenizer
هود شیمیایی ( فیوم هود ) – Chemical Hood – Fume Hood
هود لامینار – هود میکروبی – Laminar flow
یخچال آزمایشگاهی – Laboratory refrigerator