پنتان

پنتان Pentane یک ترکیب آلی است. این ماده با پنج اتم کربن در دسته آلکان ها دسته‌بندی می‌شود.