اسید سولفامیک

خواص اسید سولفامیک

نام ماده: اسید سولفامیک ، Sulfamic acid

فرمول شیمیایی: H3NSO3

جرم مولکولی: ۹۷/۱۰ گرم بر مول

چگالی: ۲/۱۵ گرم بر میلی لیتر

نقطه ذوب: ۲۰۵ درجه سانتی گراد

اسامی دیگر: آمینوسولفونیک اسید، آمیدوسولفوریک اسید، سولفامیدیک اسید

اسید سولفامیک یک ترکیب بی رنگ و محلول در آب است که در دمای ۲۰۵ درجه سانتی گراد ذوب می شود و در دماهای بالاتر به سولفات، سولفیت، آب و نیتروژن تجزیه می شود. 

کاربرد اسید سولفامیک

برخی از کاربردهای اسید سولفامیک شامل کاتالیست برای فرایند استری شدن، زیست کش،  کواگولانت برای رزین های اوره- فرمالدهید می باشد. اسید سولفامیک ماده اولیه اصلی برای تولید آلومنیوم سولفامات است که به طور گسترده در زیست کش ها و تاخیراندازهای شعله استفاده می شود. اسید سولفامیک به عنوان عامل پاک کننده اسیدی به صورت خالص یا جزئی از یک ترکیب، معمولا برای فلزات و سرامیک ها استفاده می شود. اسید سولفامیک به طور گسترده برای حذف زنگ آهن و آهک استفاده می شود. 

اسید سولفامیک در صنعت کاغذ استفاده می شود. درواقع افزودن اسید سولفامیک منجر به پایدارسازی کلر شده و از تجزیه خمیر کاغذ ناشی از دمای بالا در مرحله کلرزنی جلوگیری می کند، همچنین سفید شدن کاغذ در دمای بالا را فراهم می سازد و بدون افت استحکام کاغذ، pH را کاهش می دهد.  

اسید سولفامیک برای پایدارسازی کلر در آب استخرها و برج های خنک کننده استفاده می شود. اسید سولفامیک به عنوان عامل پخت در صنایع پلاستیک استفاده می شود که هم از اسیدهای آلی سریع تر عمل می کند و هم محدودیت های اسیدهای غیرآلی را ندارد. 

اسید سولفامیک در تولید رنگ و پیگمنت استفاده می شود و نیتریدهای اضافی در مراحل تولید رنگ ها و پیگمنت ها را حذف می کند. همچنین در صورت وجود نیترید در آب پساب، از اسید سولفامیک استفاده می شود. 

استفاده از اسید سولفامیک به عنوان افزودنی غیرمستقیم در صنایع غذایی مورد تایید سازمان غذا و دارو (FDA) می باشد.

 اسید سولفامیک به عنوان کاتالیست سبز در تولید آمید از کتوکسیم وبه عنوان ماده تیترانت در تعیین حجم تزریق بورت و عامل کالیبراسیون شیمیایی استفاده می شود. 

اسید سولفامیک یک عامل رسوب زدا قوی است که برای رسوب زدایی از طیف گسترده ای از تجهیزات صنعتی و کاربردهای خانگی استفاده می شود. برای رسوب زدایی از کندانسور در حال کار، اسید سولفامیک به آب خنک کننده افزوده می شود. برخی از امتیازات استفاده از اسید سولفامیک به عنوان رسوب زدا عبارت است از: 

اسیدسولفامیک مدت زمان انبارداری طولانی دارد. 

به عنوان رسوب زدا، عملکرد چشمگیری دارد. 

حذف رسوب کامل می تواند از طریق اسید سولفامیک به طور شیمیایی تحقق یابد و به عملیات پس از رسوب زدایی دستی نیاز ندارد. 

اسید سولفامیک می تواند به طور مستقیم به سیستم اضافه شود که این امر هزینه ها را کاهش می دهد.

هیچ گازی تولید نمی کند و برای تجهیزات و پرسنل خطری ندارد. 

افزودن بیش از حد اسید سولفامیک بر فلزات محلول در سیستم اثری نمی گذارد ولی رسوب ته نشین شده را از سیستم حذف می کند. 

اسید سولفامیک در مقایسه با اسیدهای معدنی متداول، عملکرد رسوب زدایی در محیط آبی مطلوب تر، فراریت کمتر و سمیت کمتری دارد.