ان پنتان

ان پنتان 
فرمول : H₃C(CH₂)₃CH₃
جرم مولکولی : ۷۲٫۱۵ g/mo

نام ماده (فارسی):نرمال پنتاننام ماده (انگلیسی):n-Pentaneنام تجاری (فارسی):پنتاننام تجاری (انگلیسی):Pentaneسایر اسامی:آمیل هیدرید، اسکلی سولو A (Skelly solve A)مواد مرتبط: هگزان ، پروپان این آلکان یکی از اجزای بعضی از سوخت ها است و علاوه بر آن به عنوان حلال نیز مصرف می شود. خصوصیات پنتان بسیار شبیه بوتان و هگزان است. پنتان دارای سه ایزومر نرمال پنتان، ایزوپنتان و نئوپنتان است. ایزومرهای شاخه ای پنتان، بسیار پایدارتر از ایزومر نرمال پنتان است. تعداد اتم های هیدروژن پنتان و سایر آلکان ها از دو برابر تعداد اتم های کربن دوتا بیشتر است. موارد مصرف:پنتان یکی از فرار ترین هیدروکربن هایی است که در دمای اتاق مایع است. از پنتان اغلب به عنوان حلالی که به سهولت تبخیر می شود استفاده می شود. از آنجایی که پنتان غیره قطبی است تنها مواد غیر قطبی در آن حل می شوند. همچنین پنتان یکی از اجزای سوخت های معمول است. از پنتان به عنوان عامل کف زا در تولید پلی استایرن فوم استفاده می شود. از پنتان در واحد های نیروی ژئوترمال استفاده میشود. خواص فیزیکی و شیمیایی:Molecular formula: C5H12Molar mass: 72.15 g/molAppearance: Colorless liquidDensity: 0.626 g/cm, liquidMelting point:-129.8 C (143 K)Boiling point: 36.1 C (308 K)Solubility in water: 0.004 g/100 mL (20 C)Acidity (pKa) ~45Viscosity: 0.240 cP at 20 CFlash point -49 C اطلاعات ایمنی:در تماس با چشم تا ۵۰۰۰ پی پی ام تحریکی مشاهده نشده است. پنتان در تماس کوتاه با پوست سبب تحریک پوست نمی شود ولی در مطالعات انجام شده تماس طولانی با این ماده سبب تحریک شدید پوست شده است. خوردن این ماده سبب تهوع و استفراغ می شود ولی سمیت ندارد. پنتان بسیار اشتعال پذیر است.