آمونیوم آهن(II) سولفات

آمونیوم آهن(II) سولفات (به انگلیسی: Ammonium iron(II) sulfate) با فرمول شیمیایی (NH۴)۲Fe(SO۴)۲·۶H۲O یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۲۸۴٫۰۵ g mol−۱ (anhydrous)392.14 g mol−۱ (hexahydrous) می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سبز-آبی است.

آمونیوم فریک سولفات یا سولفات آمونیوم آهن ،  NH4Fe(SO4)2·۱۲ H2Oیا NH4[Fe(H2O)6](SO4)2·۶ H2O که هم چنین به عنوان iron alum یا یک نمک دوگانه در کلاس alum ها شناخته می شود ، از ترکیبات با فرمول عمومی AB(SO4)2 · ۱۲ H2O  تشکیل شده است . ظاهر آن به صورت کریستال های ۸ ضلعی ضعیف بنفش رنگی است . بحث هایی در رابطه با منشا رنگ کریستال ها وجود دارد ، بعضی از آن ها به نا خالصی های ترکیب نسبت داده شده و سایرین ادعا می کنند که ویژگی خود کریستال باعث بروز این رنگ شده است . آمونیوم فریک سولفات پارا مغناطیس ، اسیدی و سمی است . عامل اکسید کننده ی ضعیفی که قادر به کاهش نمک Mohr و شکل دادن فرو سولفات آمونیوم  ( ferrous ammonium sulfate ) است .

آماده سازی سولفات آمونیوم آهن

FAS را می توان با کریستالیزاسیون یک محلول سولفات آهن و سولفات آلومینوم به دست آورد . آهن ( II ) در فرو سولفات به آهن ( III ) در فریک سولفات با اضافه کردن اسید نیتریک و سولفوریک اکسیده می شود . به دنبال اضافه کردن سولفات آمونیوم به محلول و مرطوب سازی محلول ، کریستال های سولفات آمونیوم آهن ته نشین می شوند .

شیوه ی کار

اسید نیتریک و سولفوریک با فرو سولفات برای ایجاد فریک سولفات ، اکسید نیتریک و آب ، واکنش می دهند . فریک سولفات با سولفات آمونیوم مخلوط و به منظور ایجاد سولفات آمونیوم آهن ( III ) کریستاله می شود . این محلول معمولا تست می شود تا اطمینانی برای این باشد که آهن ( II ) بر جا نمانده باشد .

کاربرد های سولفات آمونیوم آهن

حوزه های استفاده از FAS شامل تصفیه فاضلاب ، دباغی ، تولید مواد رنگرزی و به عنوان یک عامل جذب کننده رنگ در تولید ترکیبات الکترونیکی استفاده می شود . از آن در جنبه های کاربردی زیادی مورد استفاده می شده است از جمله آنالیز بیوشیمیایی و سنتز آلی .