آمونیوم هپتا مولیبدات یاآمونیوم مولیبدات ۴ آبه

 یک ترکیب معدنی است که به علت وجود چهار ملکول آب در ترکیب آن به نام آمونیوم تتراهیدرات نیز شناخته می شود. شکل ظاهری آن دانه های سفید رنگ  است.
آمونیوم هپتامولیبیدات بیشتر به عنوان یک معرف Reagent برای اندازه گیری میزان فسفات، سیلیکات، آرسنات و سرب در محلول های آبی استفاده می شود. 
(مانند آب رودخانه یا دریا)
از آمونیوم هپتامولیبدات برای ساخت فلز خاکستری (مولیبدن) و یا سرامیک نیز استفاده می شود. می توان از آن به عنوان کاتالیزور در هیدروژن زدایی و یا گوگردزدایی نیز استفاده کرد.

 % min 99.36Assay
Laboratory Reagent
Grade
250grPack
12054-85-2
CAS Number
NH4)6Mo7O24·۴H2O)
Formula