آمونیوم هیدروژن سیترات

نام فارسیدی آمونیوم هیدروژن سیترات
نام مادهdi-Ammonium hydrogen citrate
مختصرdi-Ammonium hydrogen citrate
کد محصول مرک۱۰۱۱۵۵
فرمولC6H14N2O7
CAS Number3012-65-5
مولار۲۲۶٫۱۹ g/mol
قابلیت محلول شدن(۲۰ °C) soluble
نقطه جوش(۱۰۱۳ hPa) (decomposition)
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های۵kg
25kg