آنتوسیانین

آشنایی با آنتوسیانین هاآنتوسیانیدین ها، فلاونوئید هایی هستند که از نظر ساختمانی با فلاون ها در ارتباط هستند. فرم گلیکوزیده آنها، آنتوسیانین نامیده می شود. این ترکیبات رنگدانه های شیرابه گیاهان هستند و رنگ واقعی ارگان گیاه به pH شیرابه بستگی دارد. این مواد محلول در آب هستند و ممکن است به رنگ های آبی، بنفش و قرمز دیده شوند.رایجترین آنتوسیانیدین موجود در گیاهان سیانیدین نام دارد که در۸۰% برگ های رنگی، ۶۹% میوه ها و ۵۰% گل ها موجود است. رنگ آبی Cornflower و رنگ قرمز Rose به علت وجود سیانیدین است. بعد از سیانیدین، ترکیب دلفینیدین (delphinidin) و پلارگونیدین (Pelargonidin) جزء رایج ترین ها هستند. آنتوسیانیدین ها در همه بافت های گیاهی شامل برگ ها، ساقه ها، ریشه، گل ها و میوه ها یافت می شوند. آنتوسیانین ها در pH های بالا تخریب می شوند. این ترکیبات به عنوان نشانگر pH در نظر گرفته می شوند زیرا رنگ این دسته از مواد در pH های مختلف تغییر میکند.
 ساختار آنتوسیانیدین 

رنگ آنتوسیانین ها در pH های مختل