بوتیل هیدروکسی تولوئن یا BHT


بوتیل هیدروکسی تولوئن (Butylated hydroxytoluene یاBHT) یک آنتی اکسیدان آلی است که قابلیت انحلال در چربی و حلال های غیر قطبی را داراست. بوتیل هیدروکسی تولوئن از مشتقات ماده شیمیایی فنل است. این ماده جامد سفید رنگ کریستالی است که بدون بو است.

طبق قوانین FDA امریکا و اتحادیه اروپا می توان مقدار کمی از این ماده را به عنوان ماده افزدونی در مواد غذایی استفاده کرد.

گرید : 

  • صنایع غذایی
  • صنایع شیمیایی

BHT در تمامی فرایند هایی که در آن ها امکان تولید رادیکال آزاد به واسطه وجود اکسیژن در ترکیبات رادیکالی وجود دارد، با انتقال اتم هیدروژن خود مانع از رشد و تکثیر، آن ها می شود. مکانیسم عملکرد بوتیل هیدروکسی تولوئن به شرح زیر می باشد:

RO2. + ArOH(BHT) → ROOH + .ArO
RO2. + ArO.(BHT) → nonradical products

کاربرد BHT :

  • صنایع چسب گرم
  • صنایع لاستیک
  • صنایع تولید عایق
  • صنایع روغن خوراکی و صنعتی
  • صنایع مرکب و رنگ
  • صنایع پیگمنت و مواد رنگ زا
  • صنایع پلاستیک
  • صنایع چسب مایع