تیوسیانات پتاسیم

تیوسیانات پتاسیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول KSCN و یک نمک مهم از آنیون های تیوسیانات و یکی از شبه هالیدها است. این ترکیب دارای نقطه ذوب پایین نسبت به اکثر نمک های غیرمعدنی است. این ماده قابل حل در آب و استون می باشد.

فروش تیوسیانات پتاسیم

خصوصیات تیوسیانات پتاسیم

  • شکل ظاهری این ترکیب کریستالهای بی رنگ آب شونده است.

موارد مصرف پتاسیم تیوسیانات

  • از تیوسیانات پتاسیم برای تبدیل کربنات اتیلن به سولفید اتیلن استفاده می شود. همچنین KSCN زمانیکه با محلول کلرید آهن واکنش می دهد، محصول واکنش یک محلول با رنگ قرمز شبیه رنگ خون است که از آن در صنعت سینما استفاده می شود.
خصوصیات محصول
فرمول شیمیاییKSCN
چگالی۱٫۹۱ g/cm3 (20 °C)
نقطه ذوب۱۷۷ °C
پی اچ۵٫۳-۸٫۵ (۵۰ g/l, H₂O, 20 °C)
شرایط نگهداریStore at +5°C to +30°C.
علائم هشداردهنده