پتاسیم دی کرومات

پتاسیم دی کرومات، K2Cr2O7 ، یک معرف شیمیایی معدنی متداول است که بیشترین استفاده از آن به عنوان یک عامل اکسید کننده در کاربرد های متنوع آزمایشگاهی و صنعتی است . همانند با تمامی ترکیبات کلرومیوم شش وجهی ، این ترکیب در واقع برای سلامت خطر دارد . این ترکیب جامدی یونی کریستالی با رنگ بسیار روشن قرمز – نارنجی است . این نمک در آزمایشگاه به این دلیل محبوب است که در مقابل با نمک های مرتبط صنعتی تر سدیم دی کرومات ، آب شونده نیست .

کاربرد های پتاسیم دی کرومات

پتاسیم دی کرومات دارای کاربرد های مهم اندکی است ، به عنوان نمک سدیم در صنعت بسیار استفاده می شود . استفاده ی اصلی از آن به عنوان یک پیش ماده برای آلومینیوم کروم پتاسیم استفاده شده در دباغی چرم است .

تست نقره

زمانی که در محلول تقریبا ۳۵ درصد نیتریک اسید حل شود محلول Schwerter نامیده می شود و به منظور تست حضور سایر فلزات ، به خصوص به منظور مشخص سازی خلوص نقره ، استفاده می شود . نقره ی خالص محلول را به رنگ قرمز روشن در می آورد ، نقره ی استرلینگ آن را قرمز تیره ، نقره ی خلوص کم آن را قهوه ای ( تا حد زیادی به دلیلی حضور مس که باعث قهوه ای کردن محلول می شود ) و حتی سبز برای نقره ی خلوص ۰٫۵۰۰ می کند . قلع قهوه ای تیره ، مس قهوه ای ، سرب و روی هر دو زرد می شوند و طلا و پالادیوم تغییر رنگ نخواهد داشت .

تست دی اکسید گوگرد

از کاغذ پتاسیم دی کرومات می توان به منظور تستی برای دی اکسید گوگرد استفاده کرد چون به شکل بارزی تغییر رنگ از نارنجی به سبز خواهد داشت . این امر برای تمامی واکنش های اکسایش کاهش متداول است که در آن کلرومیوم شش وجهی به کلرومیوم سه وجهی کاهش پیدا می کند . بنابراین ، یک تست قطعی برای دی اکسید گوگرد نیست . محصول نهایی که شکل می گیرد Cr2(SO4)3 است .

صنعت چوب

پتاسیم دی کرومات را می توان به منظور رنگ کردن انواع خاصی از چوب با تیره کردن تاتین های موجود در چوب استفاده کرد . استفاده از آن باعث ایجاد رنگ قهوه ای تیره و سیری می شود که با رنگ های طبیعی مدرن نمی توان به دست آورد . استفاده از آن به خصوص بر روی چوب ماهون آمریکایی بسیار موثر است .