پرمیکس آهن و اسید فولیک

درصد زیادی از جمعیت جهان، گرسنگی پنهان را تحمل می کنند و از کمبود ریزمغذی ها رنج می برند. کم خونی فقر آهن، یکی از مشکلات شایع بوده که با کمبود این ترکیبات بروز می کند و در دنیا راه حل های متعددی برای مقابله با آن مورد استفاده قرار می گیرد.

در بسیاری از کشورها از جمله ایران با استفاده از پرمیکس آهن و اسید فولیک و ترکیب آن با آرد بصورت روزانه آنرا در وعده های غذایی قرارداده و باعث ریشه کن شدن فقر آهن در بدن می شود.