تری سدیم سیترات دی هیدرات

  • تری سدیم سیترات دی هیدرات(Tri-Sodium Citrate Dihydrate) دارویی با فرمول شیمیایی Na3C6H5O7 است که به شکل پودری و یا بلورهای گرانولی ای به رنگ سفید میباشد.این ماده به عنوان یک نمک طعم و مزه ای ترش دارد،.  تری سدیم سیترات دی هیدرات(Tri-Sodium Citrate Dihydrate) یک باز ضعیف است و برای اینکه یک بافر بیولوژیکی پایدار ایجاد شود لازم است آن را با اسید سیتریک مورد استفاده قرار دهند.تری سدیم سیترات دی هیدرات(Tri-Sodium Citrate Dihydrate)  درآب و هوای مرطوب قابل حل است اما در اتانول غیر قابل حل می­باشد.این ماده غیرسمی و خنثی  است و  واکنش پذیری بسیار کمی دارد. تری سدیم سیترات دی هیدرات(Tri-Sodium Citrate Dihydrate)  از نظر شیمیایی در دمای محیط پایدار است. این ترکیب بسیار زیست تخریب­ پذیر است و می­تواند به طور منظم با پسماندها دفع شود. سدیم سیترات به طور طبیعی در انواع توت و مرکبات وجود دارد.