ترت بوتیل هیدروکینون

فرمول مولکولی: C10H14O2

جرم مولکولی: 166.221g/mol

حلالیت:  به صورت جزیی در آب حل می شود.

دمای ذوب:  127 °C 

دمای جوش : 273 °C 

چگالی : 1.050gr/cm3

شکل ظاهری : بلورهای جامد سفید مایل به زرد،

بو :  بوی خاصی دارد

ساختار مولکولی :

یک ترکیب آلی معطر است که یک نوع فنول است. این ترکیب یک مشتق از هیدروکینون است که که با یک گروه ترشیو بوتیل جایگزین شده است.

کاربرد ها:

آنتی اکسیدان و نگهدارنده غذا :

این ماده شیمیایی در غذاها به عنوان یک نگهدارنده برای روغن های گیاهی غیر اشباع و بسیاری از چربی های حیوانی خوراکی استفاده می شود. باعث تغییر رنگ در حضور آهن نمی شود و طعم یا بوی ماده ای را که بهآن اضافه می شود، تغییر نمی دهد.

دیگر کاربرد ها:

در عطر، از آن به عنوان ثابت کننده برای کاهش میزان تبخیر و بهبود ثبات استفاده می شود.

آن به عنوان یک آنتی اکسیدان در سوخت  بیودیزل استفاده می شود.