درباره ما – about us

شرکت کارا شیمی شرق با دارا بودن کادری مجرب وبا بیش از یک دهه تجربه و فعالیت در زمینه تامین ،تولید و واردات تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و صنعتی مفتخر است خدمات خود را در جهت پیشبرد اهداف شرکت ها و آزمایشگاه های مختلف به شرح ذیل به استحضار برساند:

–  تامین و توزیع تجهیزات، مواد وملزومات آزمایشگاهی، شیمیایی و صنعتی به فروشندگان وتوزیع کنندگان همکار در سطح استان

– تامین و توزیع تجهیزات، مواد و ملزومات آزمایشگاهی ، شیمیایی وصنعتی مورد نیاز شرکت های تولیدکننده در زمینه صنایع غذایی ،لبنی و سایر صنایع

– تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز آزمایشگاه های مرجع ، کالیبراسیون ها وآزمایشگاه های کنترل کیفی

– تولید تجهیزات تخصصی و عمومی آزمایشگاهی نظیر : تقطیر ،هضم ،کجلدال ،یووی سل ، HPLC و …

– تهیه ،تولید و واردات تجهیزات و مواد آزمایشگاهی وصنعتی خاص به سفارش مشتری

Kara Chemical Shargh Co., Ltd, with an experienced staff and more than a decade of experience and activity in the area of supply, production, and export of laboratory and industrial equipment and materials is pleased to announce its services to promote the goals of various companies and laboratories as follows:

Supply, production, and distribution of laboratory, chemical and industrial equipment and- materials required for factories, quality control laboratories as well as reference laboratories

: Production of general and specialized laboratory equipment such as-

Oven, incubator, Bain-Marie, chemical and microbial hoods (laminar), autoclave, pH meter, furnace, digestion and distillation, Kjeldahl, all measuring instruments (temperature, humidity, hardness, acidity or basicity, turbidity, viscosity, and so on), ethylene oxide sterilizer, distilled water dispenser

Chemical, industrial and raw materials for the food industry-