تماس با ما – Contact us

_________________________________________________________________

آدرس : خراسان رضوی – مشهد – بزرگراه آزادی – آزادی ۹۱ – پلاک ۲۶
تلفکس : ۸۹۲۲ ۶۶۶ ۳ , ۹۰۹۵ ۶۶۶ ۳ (۵۱) ۹۸+
کد پستی : ۹۱۹۸۷۱۳۴۳۳
_________________________________________________________________

Adress : No26, azadi 91st st, azadi high way , mashhad city
khorasan razavi province , IR Iran
8922 666 3 , 9095 666 3 (51) 98+ :Phone number
Postal code : 9198713433

_________________________________________________________________