پروپانول ( Propanol )

پروپانول (Propanol) یک ترکیب شیمیایی با شناسه یاب کم ۱۰۳۱ است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی‌رنگ است.