اسید گالیک

گالیک اسید بدون آب جامدی سفید رنگ با فرمول شیمیایی C₇H₆O₅ است. نام اصلی اسید گالیک تری هیدروکسی بنزوئیک اسید است و علیرغم نامش دارای گالیوم نیست. منبع اصلی گالیک اسید در گیاهان موجود در خشکی و تعدادی از گیاهان آبزی می باشد. نمکها و استرهای گالیک اسید با نام گالات شناخته می شوند.

فروش گالیک اسید

خصوصیات گالیک اسید

  • گالیک اسید در دو حالت بدون آب و ۱ آبه محلول در آب است.
  • اسید گالیک محلول در الکل، اتر، گلیسرول و استون است.
  • گالیک اسید به مقدار ناچیز در بنزن، کلروفرم و پترولیوم اتر حل می شود.

موارد مصرف گالیک اسید

  • گالیک اسید بطور معمول در داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • اسید گالیک ماده اولیه برای ساخت آلکالوئید توهم زای mescaline است.
  • پماد های گالیک اسید در درمان داءالصدف(psoriasis ) و خونریزی دخلی(haemorrhoid) به عنوان مرهم استفاده می شود.
  • گالیک اسید یک مهارکننده ضعیف آنزیم کربنیک انیدراز است.