پتاسیم پرمنگنات

Potassium permanganate

CAS-No:CAS-No 7722-64-7فرمول شیمیایی پتاسیم پرمنگنات: KMnO4 شکل ظاهری پتاسیم پرمنگنات:بلورهای تیز ارغوانی رنگ میباشد. اسامی مترادف با پتاسیم پرمنگنات: پتاس و پرمنگنات. 

پتاسیم پرمنگنات یک ترکیب معدنی میباشد.

نمک پتاسیم پرمنگنات از یون‌های K+ وMnO4تشکیل شده است.

پتاسیم پرمنگنات یک ماده اکسنده بسیار قوی می‌باشد.

پتاسیم پرمنگنات در آب محلول می‌باشد و محلولی به رنگ ارغوانی تولید میکند، از تبخیر این محلول بلورهای منشوری و درخشان تیره مایل به سیاه ایجاد میشود.

عدد اکسایش پتاسیم پرمنگنات در آب محلول ۷ است.

پتاسیم پرمنگنات با گلیسیرین بسیار شدید واکنش می‌دهد .

کاربردهای پتاسیم پرمنگنات

بیشتر کاربرد های پتاسیم پرمنگنات به دلیل خواص اکسیدکنندگی آن است و همچنین که محصول سمی تولید نمیکند.

صنایع سینمایی

در صنایع سینمایی از پرمنگنات پتاسیم برای کهنه کردن لباس ها استفاده می‌شود. خاصیت اکسیدکنندگی پرمنگنات باعث می‌شود پارچه ها، نخ ها، چوب و شیشه و … تا ۱۰۰ سال قدیمی تر دیده شوند.

تصفیه آب و ضد عفونی

پتاسیم پرمنگنات می‌تواند به عنوان یک ضد عفونی کننده به کار رود. برای مثال محلول رقیق پرمنگنات برای درمان برخی زخم‌ها مانند عفونت قارچی پا استفاده می‌شود.

کاربرد دیگر پتاسیم پرمنگنات حذف آهن و هیدروژن سولفید و حذف فسفر آب آشامیدنی‌ است.

کاربردهای زیست پزشکی

همان‌طور که از KMnO4 برای ضد عفونی کردن آب استفاده می شود، پتاسیم پرمنگنات به  طور تخصصی به عنوان ضد عفونی کننده برای درمان برخی بیماری‌های انسان و حیوان نیز استفاده می شود. در بافت‌شناسی از آن برای سفید کردن ملانین استفاده می‌شود تا جزئیات بافت تیره رنگ ملانین آشکار شود. از پتاسیم پر منگنات می توان برای متفاوت کردن آمیلوئید از دیگر آمیلوئیدها هم استفاده کرد.( آمیلوئیدها نوعی از پروتئین‌ها هستند که در صورت تجمع بی جا باعث بیماری آمیلوئیدوز می‌شوند)پتاسیم پرمنگنات باعث می‌شود که آمیلوئید به وسیله رنگ سرخ کنگو (congo red) رنگ آمیزی نشود، این در حالی است که دیگر آمیلوئیدها به وسیله سرخ کنگو رنگ می شوند. در یک بازه زمانی از پتاسیم پرمنگنات برای درمان سوزاک استفاده شد و همچنین از آن هنوز در درمان برفک استفاده می‌شود.

سنتزهای شیمی آلی

مهمترین و بزرگترین کاربرد پتاسیم پرمنگنات، استفاده از آن به عنوان واکنشگر در سنتز برخی مواد آلی بروش اکسایش است. مثلاً ترکیباتی بنزوآلکیل به اسیدها اکسید می شوند. همچنین با استفاده از پرمنگنات، آلکنها را به گلیکول‌ها تبدیل می‌کنند.

تصفیه پساب‌های صنعتی

به‌دلیل خاصیت اکسیدکنندگی قوی و قیمت ارزان پتاسیم پرمنگنات، در تصفیه پساب‌های صنعتی است.